ಕೋಮಲ ಕೈಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ
ಮೈ-ಮನಗಳನು ಆವರಿಸಿ
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿ
ನೆಲೆಯೂರಿ ನಿಲ್ಲುವೆಯಾ ಪ್ರೇಯಸಿ..?  ||೧||

ವನಪುಳ್ಳ ವೈಯ್ಯಾರಿ
 ಸಿಡುಕಿನ ನನ್ನ ಸಿಂಗಾರಿ
 ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಯೂರಿ
 ಬರಲಾರೆಯಾ ಮುದ್ದು ಬಂಗಾರಿ..? ||೨||

ಒಂದಾದ ಒಲವೇ
ಚೆಂದುಳ್ಳಿಯ ಚೆಲುವೆ
ನನ್ನೊಲುಮೆಯ ನೈದಿಲೆ
ನನ್ನವಳಾಗಲಾರೆಯಾ ಓ ನವಿಲೆ…? ||೩||

ಬಳುಕಾಡುವ ಬಾಲೆ
ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಲೀಲೆ
ಒಂದಾಗೋಣವೆಂದ ಮೇಲೆ ನೀ ಹಾಕಲಾರೆಯಾ ಹೂಮಾಲೆ|೪||

 ✍️ಶ್ರೀನಿವಾಸ.ಎನ್.ದೇಸಾಯಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು