ಮೃದ್ವಂಗಿ-ಕ್ರಿಮೀ ಪರಾಕ್ರಮ-ತಕಧಿಮಿ-ತಕಧಿಮಿ ಕಾಣಿರಪ್ಪಾ!
    ತಲೆತಿನ್ನೋ ತಲೆಹರಟೆಯ ತಲ್ಲಣಗಳ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರಿಯರಪ್ಪಾ!
    …am as good or bad as u r/ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆಂದೂ ಕೂರದಿರಿ
    …Court+Justice Is Yours!/ಕಾಂಗರೂತನ ಮೆರೆಯದಿರಿ!

    ರಾಯರೇ-ನೀರು-ನೀರತಟಗಳೇ ನನ್ನಾಡುಂಬೊಲ-ಮೈದಾನ
    ಮರೆತುಬಿಡಿ-ನೀವಿರುವೆಡೆಯಲ್ಲಾ ನಾವಿರುವುದಾಗಲ್ಲ
    ತಿಳಿಯಿರಿ-ಆಮೇಲೆ-ನೀವು ಏನೇನಲ್ಲವೋ ಅದೆಲ್ಲಾ ನಾನು
    ಹಾಗೇನೇ-ನಾವುಗಳೇನಲ್ಲವೋ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನೀವುಗಳು
    ನಾನೊಂದು ಜಲಜಂತು-ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಥಾ ನಾಚಿಕೆ ಏನು ಬಂತು
    ಹುಚ್ಚೇ-! ನಂ-ಗೆ ನಿಂ ಎಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚು ನಚ್ಚು-ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು
    ನೀವುಗಳು ನಂನ-ಎತ್ಕೋಂಡು ಕಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಹುಚ್ಚು

    ಈ-ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ-ನೀವು+ನಾವು+ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿ
    ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೂ ಸಿಗದಂತೆ-ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತರಹದ-ಸ್ಥಿತಿಗತಿ
    ಏನಂತೆ -ಏಕಂತೆ-ಯಾರಿಗಂತೆ ಈ ಜೋಕು-ಯಾರ ವಿನ್ಯಾಸ?
    ಖಂಡಿತ-ನನಗಂತೂ ತೋಚದು-ಕಾಲರಾಯನ ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸ
    ತಿಳಕೊಳ್ಳೀ!-ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನಲ್ಲ-ನೀವೂ ಅಂದರೆ ನೀವಲ್ಲಾ
    ಹೂಂಕಾರ ಬಿಡಿ-ಇವೆಲ್ಲವೂ-ಇಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ನಿಮಗಲ್ಲ
    ನಾವ್ನೀವುಗಳೇ ಎಲ್ವೂ ಅಲ್ಲ-ಈ ಭುವಿಗೆ-ಜೀವಿಗಳು ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ!

    ಈಗ್ಗೆ-ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬ ನನ್ನ ‌ಹಿಡಿದೇ ಬಿಟ್ಟ
    ನಗ್ತ ನಗ್ತಾ-ಮತ್ತೆ ಅವನ ಗಾಜಿನ ನೀರ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಳ್ಳಿಯೂ ಬಿಟ್ಟ
    ಮನೆಯವರು-ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯವರೋ ಬಂದು ಬಂದು ನೋಡೋರು
    ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅದೇನೋ ಪುಡಿ(ವಿಷವೇ-ಸಂದೇಹ?) ಎಸೆಯೋರು
    ಆನಂತರ ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ-ಜಡಮುಂಡೇವು- ನಿಂತುಬಿಡೋರು
    ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲ-ಎಳೇರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಯಾವ ತಕರಾರಿಲ್ಲ
    ನಿಂ-ದೊಡ್ಡೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನಿಷ್ಠ ನೀತಿ-ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ

    ಹೌದು! ನಿಜ! ಆಯಿತು! ಎಲ್ಲರ ತರಹ ನಾನೂ ಒಂದು ಜೀವತಂತು
    ಕೇವಲ ಜೀವ ತುಂಬಿದೋರಿಗೇ ಗೊತ್ತು ಇವೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ಬಂತು
    ಎಲ್ಲೋ-ಯಾರಿಗೋ ನಂ-ಮೂಲಕ ಏನೋ ಹೇಳೊದಕ್ಕಿರಬೇಕು
    ನೋಡಿ-ಗೊಣಗಾಟ ಶುರುವಾಯ್ತು! ಸರಿ-ನಿಂ-ಗಳೆಲ್ಲರ ಮೂಲಕವೂ!
    ಎಂಥದೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ-ಯಾರದೋ ಪರಿಶುದ್ಧ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
    ಏನೋ ಗಣಿತ-ಸಂಕೇತ-ಗೌಪ್ಯತೆಯ ರಂಪ-ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್
    ನಂ ನಮ್ಮ ಹಾಳತಕ್ಕೆ ಬಾಳು-ಹಾಡುಹಸೆ-ಆಮೇಲೆ-ಡೈಯಿಂಗ್

ಹೌದ್ರೀ! ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳೋಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಜಾಗ ಬೇಕ್ರೀ!
    ಜೀವದುಳಿತ/ಕನಸೋಕ್ಕೆ/ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಕ್ರಿ/ಸುಮ್ನಿರೋಕ್ರೀ!
    ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆ-ಮಠ-ಮಾಲೂ-ಗುಡೀ ಗೋಪುರ-ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ್ರಿ
    +ಜೊತೆಗೆ ಕಾರುಬಾರಿಗೆ-ಕುಡಿತಕ್ಕೆ-ಹಾದರಕ್ಕೆ-ಪಿತೂರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಡ್ಡೆ
    ನಂ-ಕತೆ?-ಮನೆಯೇ ಬಾಗಿಲು-ಬಾಗಿಲೇ ಮನೆ-ಅದಕೆ-ನಿಂ-ಗೆ-ಅಸಡ್ಡೆ
    ಇಲ್ಲೂ ನೀವು ಎಡವಟ್ಟೇ!-ಯಾವೂ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲಾ ಬಾಹ್ಯ-ಹೊರಗಿಂದು!
    ಮನೆ-ಮನ-ನಿರ್ಮಾಣ ಪೂರ್ಣ ನಂ-ದೇ-ಅಸಲೀ ಅಕಶೇರುಕರೇ ನೀವು!

    ಮೃದ್ವಂಗಿ-ಅಷ್ಟಪಾದಿ-ಇತ್ಯಾದಿ ನೂರಾರು ಹೆಸರು ನೀವೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು
    ಗಾತ್ರ-ಪಾತ್ರ-ಚೇಷ್ಟೆ-ಹುಡುಕಾಟ-ವಿವಿಧೆಡೆ ಆಯಾ ಜಾಗೆಗೆ ತಕ್ಕದ್ದು
    ಕಡಲಿನ ಒಡಲೂ ನಮ್ಮಡಿಲೇ/ನೀರಿದ್ದೆಡೆಯಲ್ಲಾ ಖಾತ್ರಿ ನಂ-ಬದುಕು
    ಭಯ-ನಾಚಿಕೆ-ಸಂಕೋಚ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಗಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ-ಚಿಪ್ಪಮನೆಯೊಳ್ಗೆ
    ಪಾಚಿ ತಿಂತೀವೀ ಚಬುಕು ಜಾಸ್ತಿ-ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಘಾಸಿ-ಮನೆದೇವರಾಣೆ
    ನನ್ನ ಹಿಡಿದು ತೊಟ್ಟಿಯಲಿ ಕೂಡಿದ್ದವನ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕಚ್ಚಲೇಬೇಕಿತ್ತು!
    ಆದರೇನು-ಆ ಮನೆಯ ಕೊನೇ ಕೂಸು ನನ್ನಿಲ್ಲಿ ತಂದಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿತ್ತು!

    ರುಚಿ ರುಚಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೀರಿ/ಸದಭಿರುಚೀ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿರತೀರಿ
    ಅಲ್ಪಾಯುಗಳಾಟ-ಖತಂ-ನಿಂ ತಾಟಿನಲ್ಲಿ/ತಿಂದು ನಂ-ಶಂಖ ಊದ್ತೀರಿ
    only Maker knows what we r for-if there is ONE-really
    ನಮ್ಮ ತಿಂದು ಬದುಕೋರು-ಕಡೆಗೆ ನಿಂ-ನೇ ನೀವೇ ತಿಂದುಕೋತಿರಾರಿ!

     ✍️ಶ್ರೇಯಸ್ ಪರಿಚರಣ್