ಯಕ್ಷಿಣಿ ನಾಚುವ ವೃಕ್ಷದ ಹೂನಗೆ
ನಳನಳಿಸುವ ಹಸಿರಿನ ಜೀವಕಳೆ
ಗಂಧರ್ವ ಲೋಕದ ಸುಗಂಧ ಸುಮೆ
ನಾಕವು ಈ ಧರೆ ಝೆಂಕಾರ ನಾದಕೆ

ಬಸಂತನ ವಿಧವಿಧ ಅಭ್ಯಂಜನಕೆ
ಬಳುಕುವ ಬಣ್ಣದ ಹೂ ಕುಂಚಕೆ
ಸಿದ್ದವು ನವವಧುವಿನ ಸಿಂಗಾರಕೆ
ಪುಳಕವು ಇಳೆಯು ಈ ಮೈಮನಕೆ

ನವರಸದಲಿ ಮಿಂದೇಳುವ ಧರೆಗೆ
ಶೃಂಗಾರದ ಅಮಲೇರಿದೆ ತಲೆಗೆ
ವಿಚಿತ್ರ ವಿಸ್ಮಯವೀ ಅವತರಣಿಕೆ
ಹೊಸ ಮುನ್ನುಡಿ ಇದು ಮನ್ವಂತರಕೆ

✍️ಶ್ರೀಮತಿ.ಗಿರಿಜಾ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ  ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಶ್ರೀಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದಿಕೆ ವಿಜಯಪೂರ