ಭಾರತೀಯರ ಬಂದ ವಿಮೋಚಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಲೋಕ ನಾಯಕರುಗಳ ಶ್ರೇಣಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಪಂಥೀಯರು. ಇವರ ಬಗೆಗಿನ ಕವನ ಗಳಂತೂ ಅಸಂಖ್ಯಾತ.  ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನ ಸೆಳೆದ ಈ ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋ ಣ.ಈ ಆಂಗ್ಲ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಕನ್ನಡದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಾಟಕಗ- ಳಿಂದ ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ.ಟಿ.ಪಿ. ಕೈಲಾಸಂ ಅವರು.ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿ ದವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೆಸರಾಂತ ಕವಿ, ರತ್ನನ ಪದ ಬರೆದ ಹಾಗೂ ಕೈಲಾಸಂ ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ತರು ಆತ್ಮೀಯರೂ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ.ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನಂರವ ರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜಗಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿನ ಗಾಂಧೀಜಿ ಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಒಂದು ಪಾಕತಯಾರಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ.  ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ.  

೧೯೩೬ ರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬೆಂಗ ಳೂರಿನ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ “ಕುಮಾರಕೃಪಾ”ದಲ್ಲಿ ಈಪದ್ಯವನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ವಾಚಿಸಲಾಯಿತು. ಬಾಪೂರವರ ಕಡೆಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭೇಟಿ ಇದೆಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. 

ಒಂದೆ ಹಿಡಿಮೂಳೆ ಚಕ್ಕಳ ಅಷ್ಟೆ;ಅದಕ್ಕೆ ಸುರಿ
ಮೂರೋ ನಾಲ್ಕೋ ಚಮಚ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ; ಜೊತೆಗಿರಿಸು 

ಕೃಶಕಾಯದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ರೂಪ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬಂತು ತಾನೆ? ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕಡಲಿ ನಷ್ಟು ಆಳದ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೋಲಿಕೆ;  ಅದೂ ಎಂತಹ ಪುನೀತ ಮನಸು ಅಂತೀರಿ? ಸಮುದ್ರದ ವಿಸ್ತಾರದ ಮನದ ತುಂಬಾ ನೆರೆ ಬಂದು ಭೋರ್ಗ ರೆಯುವ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಿದೆ.ಮೊದಲೆ ವಿಸ್ತಾರ ಕಡಲಿನಾಳ. ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹರಹು ಊಹಿಸಲಸದಳ. ಈ ಸಾಲಿ ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಿಂಬಿತ. 

ಮೂಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನ “ದಿ ರೆಸಿಪಿ” ಕವಿತೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಪೂ ಎಂಬ ನಾಮಕರಣ. ರುಚಿಯಾದ ಖಾದ್ಯಗಳ ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದ ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ? ಈ ಪಕ್ವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಒಂದು ಹಿಡಿಮೂಳೆ ಚಕ್ಕಳ ಅದಕ್ಕೆ 3/4 ಚಮಚ ರಕ್ತ- ಮಾಂಸ ಅಂತೆ. ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ: 

ಪಾಪಮಂ ನೆರೆತೊರೆದ ಕಡಲಿನಾಳದ ಮನಸ 
ನೆರೆಬಂದ ಕಡಲಿನೊಲ್ ಪ್ರೇಮವಂ ತುಂಬಿದೆದೆಯ 

ಇಷ್ಟಾದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗಲದೆರಡು ಕಿವಿ, 2 ಪುಟ್ಟ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಪೂರ್ಣರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿ.  ಇಲ್ಲಿ ಕಿವಿಯನ್ನು ಮೊರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿರುವುದರ ಔಚಿತ್ಯ ಮಹತ್ವ ಗಮನಿಸಬೇಕು.ಆನೆಗೆ ಹಾಗೆಯೆ ಮೊರದಗಲದ ಕಿವಿ.  ಆ ಗಜಮುಖನಾದ ನಮ್ಮ ಗಣಪನಿಗೂ ಸಹ. ಅಗಲ ಕಿವಿ, ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಮತಿಗೆ ಪ್ರತಿಮೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗಿರು ವ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಅಗಲ ಕಿವಿ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಆನೆಯಂತೆಯೇ ಸಣ್ಣವಾದರೂ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ತೀಕ್ಷ್ಣ.ಅಂತಹ ವದನಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹಸುಳೆ ಯ ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ಲೇಪಿಸಿದರೆ? ಮಗುವಿನ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ನಗೆಯೇ ಮೋಹಕ. ಎಂತಹ ಪಾಪಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ಮಾರ್ದವತೆಯ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಭಾವವನ್ನು ಉಕ್ಕಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದು.  ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನಗೆಯೂ ಹಾಗೆ. ನಿಷ್ಕಪಟ ಮನದ ಸಸ್ನೇಹ ಮೃದುಲ ಭಾವದೊರತೆ ಮೂಡಿ ಸುವಂತಹುದು.

ಹಚ್ಚು ಮೊರಕಿವಿಯೆರಡ 2 ಪಿಳಿಪಿಳಿ ಕಣ್ಣ 
ಹಾಲು ಹಸುಳೆಯ ಮಂದಹಾಸವನು ಲೇಪಿಸದಕೆ 

ಇದಿಷ್ಟು ಬಾಹ್ಯ ರೂಪವಾದರೆ ಇನ್ನು ಅಂತರಾತ್ಮ ಹಾಗೂ ನುಡಿಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಂದು ಹೀಗೆ ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ:

ಒಳಗಿರಿಸು ಜೇನು ನಗುವೊಲಿನಿಯ ನಾಲಿಗೆಯ
ಮೇಣ್ ಹಿಮಗಿರಿಯ ಮೀರಿಸಿ ನಿಮಿರ್ದ ಹಿರಿಯಾತ್ಮವ

ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ಸಿಹಿಯಾದುದು ಬೇರೆ ಉಂಟೆ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ? ಅಂತಹ ಜೇನಿನಂತಹ ಮಧುರ ಮಾತ ನಾಡುವ ನಾಲಿಗೆಯದು ಮಹಾತ್ಮರದು.ಹಾಗಾಗಿ ಮಧುಸವಿ ನುಡಿಯುವ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನೇ ಇರಿಸೋ ಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮದ ಔನ್ನತ್ಯವನ್ನು ಹಿಮಗಿರಿ ಯ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  ಎಂತಹ ಸುಂದರ ರೂಪಕ..

ಈವಿಶೇಷ ತಿನಿಸಿನೊಳಗೆ ಹೂರಣ ತುಂಬುವುದು ಬಾಕಿ.ಹೂರಣವು ಎಂತಹುದು? ಸೋಯಾಬೀನ್ಸ್ ಖರ್ಜೂರ ಮತ್ತು ಮೇಕೆ ಹಾಲುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ದೈನಂದಿನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಆಹಾರ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೆಂದು ಪಕ್ವವಾಗಲು ನೀರು ಬೇಕಷ್ಟೆ? ನೊಂದವರ, ಬೆಂದವರ ಸಂಕಟದ ಕಣ್ಣೀರು ಮೇಲಿನಂಚಿನವರೆಗೂ ತುಂಬಿ ತುಳುಕು ವುದಂತೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ದೀನರ-ದಲಿತರ ಬಂಧು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಮಂಜಸ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಹಂತ. ಆ ಕೆಲಸ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾಪುವಿನ ಅನುಭವಗಳ ತಪನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಿವಿಜಿಯವರ ಕಗ್ಗದ ಸಾಲುಗಳು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ:

ತೋಯಿಸುತ ಬೇಯಿಸುತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಕೊಚ್ಚುತ್ತ ಕಾಯಿಸುತಕರಿಸುತ್ತ ಹುರಿಯುತ್ತ ಸುಡುತ ಈಯವನಿಯೊಳೆಮ್ಮಯ ಬಾಳನಟ್ಟು ವಿಧಿ ಬಾಯ ಚಪ್ಪರಿಸುವನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ

ಬದುಕೆಂಬ ಒಲೆಯ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳು ತೊಯ್ದುವೆಂದು ಚೂರಾಗಿ ಕಾದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಮಾಗಿ ಪಕ್ವವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ವಿಧಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟು ತಿಂದು ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಿಮ್ಮಕವಿ.ಹೀಗೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅಡಿಗೆಗೆ ಸಂಗಾತದ ಲ್ಲಿರುವ ಬಂಧುಮಿತ್ರರೇ ಗಮ ಗಮ ಪರಿಮಳ ಎನ್ನುವ ಈ ಸಾಲುಗಳು ಕಗ್ಗದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.ಪಕ್ವ ಮಾಡೀ ಇದನು ಸೆರೆಮನೆ ಯೊಳಿಂದಿನಿತು ವರುಷ ಹೊರಗೆ  ಪರಯ ಪರಿ ವಾರದಿಂ ಗಮಗಮಿಸಗೊಳಿಸಿ ತಯಾರಾದ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಂಚಯ ತುಂಡಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ, ಕೈಗೊಂದು ಕೋಲು ಕೊಟ್ಟು ಇವನೇ ಲೋಕತಾರಕ ಬಾಪೂ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಣಬಡಿಸು ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಈ ಸಾಲುಗಳು.

ಚಿಂದಿಯಂ ಸುತ್ತಿ ಸೆಳೆಬೊಂಬಿನಾಲಂಬವ- ನ್ನಿತ್ತು ಬಡಿಸುತ್ತಾ ಅವನೇ ಖಾನ್ ಲೋಕತಾರಕ ಬಾಪೂ 

ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನೊ ಳಗೊಂಡ ಈ ಕವನ ಗಾಂಧಿಜಯಂತಿಯ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಕಲಾವಿದೆ ಮಾನಸಿ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯ ತುಣುಕೊಂದನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಕೆಳಗಿದೆ.

https://youtu.be/99WX3j06SAU

ಟಿ.ಪಿ.ಕೈಲಾಸಂ

ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಮೂಲಕವನ ಫೋಟೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕವಿಶ್ರೇಷ್ಠರ ಕಾವ್ಯದಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಈ “ನಮ್ಮ ಬಾಪು” ಖಾದ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ಮೇಜಿಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆಸ್ವಾದಿಸಿ, ಹೇಗಿತ್ತು ಹೇಳಿ. ಹೆದರಬೇಡಿ! ಹಿಂದೆಯೇ ಬಿಲ್ ಖಂಡಿತ ಬರಲ್ಲ.

ಜಿ.ಪಿ.ರಾಜರತ್ನಂ
✍️ಸುಜಾತಾ ರವೀಶ್, ಮೈಸೂರು