ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳುವುದು ಸಖಿ ನಿನಗೆ ನಾ ಎಂದೂ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾರೆ
ನಾನೆಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನೊಟ್ಟಿಗೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಮೋಸ ಮಾಡಲಾರೆ

ಆ ರವಿಚಂದ್ರರಿರುವವರೆಗೂ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಪರಮಸತ್ಯವೋ
ನಾನೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿನಗಾಗಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗುವುದು ಹಾಡುವುದು ಮೋಸ ಮಾಡಲಾರೆ

ಯಾರನ್ನೂ ನೀ ಕೇಳಲು ಹೋಗಬೇಡ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಥದೆಂದು ಅವಾಕ್ಕಾಗಬಹುದು
ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ನಿನಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಆವಾರಾ ಹುಡುಗನೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಮೋಸ ಮಾಡಲಾರೆ

ಈ ಜಗದ ತುಂಬ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಉಳಿವುದು ಒಂದೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ನನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
ಅದು ನಾ ನಿನಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇರೆ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮೋಸ ಮಾಡಲಾರೆ

ಮಾತಿಗೀಗ ಸೂತಕದ ಛಾಯೆ ಅಂಟಿದೆ ಸಖಿ ನಾ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲಾರೆ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಾವು
ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕುರಿತು ಹರಾಜು ಕೂಗ್ಯಾವು”ಜಾಲಿ”ನನ್ಮಾತು ನಂಬಬಹುದು ಮೋಸ ಮಾಡಲಾರೆ

          🔆🔆🔆

✍️ವೇಣು ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ರಾಯಚೂರು.