ಇದೇ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೋಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ ಸಖಿ
ಭರವಸೆ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಬಿಗುಮಾನ ಬೇಡ ಸಖಿ

ನೀ ಒಂದು ಚೂರು ನಸುನಕ್ಕು ಮತ್ತೆ ನಾಚಿ ನವಿಲಾಗುತಿದ್ದೆ
ಆ ಸಾವಿರ ಕಣ್ಣ ಮೋಹಕೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಪಮಾನ ಬೇಡ ಸಖಿ

ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಈಜಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮೀನು
ನರಕದ ದಂಡೆಗೆ ಎಸೆದು ಜೀವಹಿಂಡಬೇಡ ಅವಮಾನ ಬೇಡ ಸಖಿ

ಲೋಕದ ತುಂಬ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಾಪಗಳು ಇನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬಾಕಿಯಿವೆ
ನಾ ನಿನ್ನ ಪಡೆಯದೆ ನಿತ್ಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತಿರುವೆ ಸಂಹನನ ಬೇಡ ಸಖಿ

ಅಸಂಖ್ಯ ಹೂಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಸಂಜೆಗೆ ರವಿಕಿರಣ ಬಾಡಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ
“ಜಾಲಿ” ನಾನೆಂಬ ಹೂ ನೀ ಜೊತೆ ಇರುವವರೆಗೂ ಮರಣ ಬಲಿದಾನ ಬೇಡ ಸಖಿ

          🔆🔆🔆

✍️ ವೇಣು ಜಾಲಿಬೆಂಚಿ ರಾಯಚೂರು.